אבחון פסיכו דידקטי

מבחן פסיכו דידקטי בגדרה

מטרת האבחון הפסיכו-דידקטי, או בשמו השני, האבחון המשולב הינה אבחנה מבדלת בין קשיים ללקויות למידה. האבחון כולל הערכת יכולת כללית (אינטליגנציה) והערכה כללית של התחום הרגשי ובמקרים מסוימים הוא חיוני לקבלת התאמות בדרכי היבחנות עפ"י דרישות משרד החינוך. 

נוסף על כך, האבחון כולל הערכה נוירו-קוגניטיבית ואבחון דידקטי מלא, כולל באנגלית ובמתמטיקה. בסוף האבחון ישנן המלצות להורים ולהוראה מתקנת, ואף להתאמות במבחנים (כולל למבחנים בע"פ ולמבחן מותאם, כאשר יש בכך צורך).

אבחון פסיכודידקטי  להצפת קשיים לימודים ורגשיים

קשיים בלימודים יכולים להיות לכל ילד, ובכל גיל. ישנם קשיים שאופייניים לגילאים מסוימים ונחשבים בגדר הנורמה, וישנם קשיים חמורים יותר הדורשים התייחסות וטיפול. עוד לפני הפנייה לאנשי מקצוע, ההורים וצוות בית הספר יכולים לשער אם אולי ישנה סיבה רגשית שהובילה לקשיים, או שאין כל סיבה כזאת הנראית לעין. השערה מסוג זה היא מה שתוביל בסופו של דבר לבחור בין אבחון דידקטי לאבחון פסיכו דידקטי.

 

מה זה אבחון פסיכודידקטי?

אבחון פסיכו דידקטי הוא אבחון שמעבר לחלק הדידקטי בו – הנועד לגלות אם ישנם ליקויי למידה – מכיל חלק של בחינת רמת האינטליגנציה של הילד וחלק נוסף של מבחנים פסיכולוגיים-רגשיים. המטרה היא לעשות בדיקה כוללת שתביא לזיהוי הגורמים המביאים לקשיים של הילד בלימודים.

קשיים אלו יכולים להיות לקויות למידה שמקורן נוירולוגי, הם יכולים להיגרם מרמת אינטליגנציה נמוכה – אז הם לא נחשבים כלקויות למידה, והם יכולים להיגרם כתוצאה של בעיות רגשיות למיניהן כמו בידוד חברתי, טראומה שעבר או הפרעות ומחלות נפשיות. זיהוי מקור הבעיה חשוב על מנת להתאים את הטיפול הנכון.

זיהוי של לקויות למידה עשוי להוביל להמלצה על הוראה מתקנת או על הקלות בשיעורי בית ומבחנים. זיהוי של רמת אינטליגנציה נמוכה עשוי להביא עמו המלצה על מסגרת חינוכית אחרת, וזיהוי בעיות רגשיות יכול להסתכם בסבסוד של מפגשי טיפול באמנות, בתנועה וכדומה.

כיצד מתנהל אבחון פסיכו דידקטי?

האבחון הפסיכו דידקטי נערך  על ידי פסיכולוגיים חינוכיים. ראשית מתבצעת היכרות עם הילד דרך איסוף אינפורמציה מההורים ומגורמי החינוך הסובבים אותו. בהמשך מגיע מפגש עם המאובחן עצמו כאשר לרוב מספיקים שני מפגשים כולל מפגש הסיכום. 

מתי עושים אבחון פסיכו דידקטי? כאמור, כאשר יש קשיים לימודיים שאינם בגדר הנורמה, וכאשר יש חשד שהמקור להופעתם הוא רגשי או נפשי. אם אין שום סיבה רגשית שעשויה לגרום לקושי, אפשר פשוט לפנות לאבחון דידקטי. הגילאים עבורם מתאים אבחון פסיכו דידקטי הם ברוב המקרים מכיתה ב' או ג' לגילאי התיכון ועד לתלמידים באקדמיה

מרכז לימודי יהבים בגדרה, מבצע מגוון אבחונים ע"י בעלי מקצוע מוסמכים, במטרה לבחון קשיים שונים (תפקודיים, רגשיים, לימודיים) אשר חווים ילדים, בני נוער ומבוגרים.