פענוח תוצאות מבחן מוקסו

להבין את תוצאות מבחן המוקסו

מבחן מוקסו הינו מבחן ממוחשב המאפשר לשרטט פרופיל קשב של הנבדק ומהווה כלי עזר בעל חשיבות גבוהה לאנשי מקצוע בהליך האבחון של קשיי קשב אצל ילדים ומבוגרים. הנבדק מבצע את הבדיקה פעמיים. בפעם הראשונה ללא עזרי קשב (ריטלין) ובפעם השנייה עם עזרי קשב ולאחר מכן מתקבלת תוצאה

כיוון שערכי התוצאה של מבחן המוקסו מדידים, הוא מאפשר גם לעקוב בקלות אחרי שינויים באותם ערכים במהלך הטיפול.

לאבחון קיימות שתי גרסאות, כאשר הראשונה מיועדת לילדים עד גיל 12, אורכה כרבע שעה ובמהלכה נדרש הילד לבצע פעולת לחיצה על מקלדת כאשר הוא מזהה דמות מטרה עליה הוסכם עם הבודק. הגרסה השנייה המיועדת לגילאי 13 ומעלה והיא ארוכה יותר במספר דקות בודדות.

בשתי הגרסאות מתקבלות התוצאות בשני מדדים:

  • פרופיל קשב וריכוז – תוצאה של ביצועי הנבדק ביחס אל מול קבוצת הנורמה בהתאמה לגיל ומגדר.
  • ביצועי הנבדק ביחס לעמו
  •  

מבחן מוקסו מחולק ל-8 שלבים זהים באורכם

שלב 1: ללא מסיחים

שלב 2: מסיח חזותי אחד

שלב 3: שני מסיחים חזותיים

שלב 4: מסיח שמיעתי אחד

שלב 5: שני מסיחים שמיעתיים

שלב 6: מסיח שמיעתי אחד ומסיח חזותי אחד בו זמנית

שלב 7: מסיחים משולבים מרובים

שלב 8: שוב, ללא מסיחים.

 

תוצאות מבדק  MOXO טבלת השוואה לנורמה

זאת טבלת ההשוואה לנורמה בו מושווה ציון הנבדק לקבוצת הנורמה  ניתן לראות את הציון שקיבל הנבדק בכל אחד ממדי הקשב שנבדקו.  A – קשב, T – תזמון, I – אימפולסיביות,  H – היפראקטיביות.

טבלת השוואה מבחן מוקסו

ניתן לראות בבירור שהנבדק שלנו הוא בעל פרופיל מגוון: בקשב ובתזמון תפקוד נמוך מהנורמה, באימפולסיביות בנורמה, בתגובתיות-יתר מעל לנורמה.

 

תוצאות מבחן מוקסו –  גרף ביצוע

גרף הביצוע מציג את ביצועי הנבדק בכל אחד מארבעת מדדי הקשב (גרפים צבעוניים).  ניתן לזהות את 8 שלבי המבדק (המסיחים) המופיעים על ציר ה-X, ואת הציון של רמת הביצוע מ 0 ל 100 על ציר הy  . ככל שהציון גבוה יותר, הביצוע כמובן  טוב יותר.

גרף השוואה מבחן מוקסו

כבר במבט ראשון ומבלי לנתח את התוצאה, ניתן לראות את התנודתיות המרובה (זיג-זגים) בכל אחד מארבעת המדדים הנבדקים: עליות וירידות משמעותיות, כלומר רגישות למסיחים.

את התוצאות והמסקנות כדאי שינתח מישהו שמתמחה בכך.  אבל כאשר בוחנים את גרף הביצוע ניתן להשוות את הציונים על ציר הזמן בין תחילת המבדק לבין סופו. אם יש פער גדול בין ההתחלה לסוף זה אומר שהנבדק התעייף . פער של 10 נקודות נחשבת תוצאה חריגה.  

גם השפעת המסיחים מנותחת ומתבצעת השוואה של כל אחד מציוני שני שלבי המסיחים החזותיים והשמיעתיים, אל מול שלב 1, הנעדר מסיחים. גם פה – פער של  10 נקודות נחשב פער חריג הדורש התערבות.