תנאים לתעודת בגרות

תנאים לתעודת בגרות 

תעודת בגרות הינה היא תעודה מטעם משרד החינוך של ישראל המעידה על הצלחה בבחינות הבגרות בהיקף מינימאלי של 22 יחידות לימוד (21 י"ל באגף האקסטרני של משרד החינוך). תעודת הבגרות מהווה מדד עיקרי להשכלתו התיכונית של אדם במדינת ישראל.

כדי שנבחן יהיה זכאי לתעודת בגרות, עליו לענות על כל הדרישות המצטברות האלה:

א. להיבחן בבחינות החובה ולעמוד בהן בהצלחה.

ב. להיבחן בבחינות הבחירה ולעמוד בהן בהצלחה.

ג. לכלול בהרכב בחינותיו מקצוע אחד ברמה מוגברת, כלומר בחינה בהיקף של 4 יחידות לימוד לפחות, בנוסף למבחן בשפה זרה (אנגלית או צרפתית(.

ד. להיבחן במקצוע אחד לפחות מתוך רשימת המקצועות של "תרבות עולם"  (תרבות כללית(.

ה. לצבור בכל הבחינות סך של 21 יחידות לימוד לפחות (נבחנים ותיקים שהספיקו להיבחן בבחינת הבגרות באזרחות 1 יח"ל, עד למועד חורף 2012, יידרשו לצבור סך של 20 יח"ל).

יחידות הלימוד

רמות הלימוד בתעודה מוגדרות ביחידות לימוד המאפיינות הן את מידת ההעמקה במקצוע, רמת קושי הבחינה והן את מספר שעות הלימוד באותו המקצוע. טווח הרמות למקצועות השונים הוא בין ‏1 יחידת לימוד ל־‏5 יחידות לימוד. פעמים רבות מעסיקים בשוק העבודה דורשים כחלק מתנאי הקבלה לעבודה תעודת בגרות.

 

בתעודת הבגרות ישנם מקצועות חובה:

מקצוע הלימוד

מספר יחידות (מינימום)

עברית

2

תנ"ך

2

ספרות

2

אזרחות

2

היסטוריה

2

מתמטיקה

3

אנגלית

3

בנוסף לכך, ישנם מקצועות בהם ניתן להרחיב את רמת הלימוד לרמה של 4 או 5 יחידות לימוד. ישנם מקצועות המוגדרים כמקצוע בחירה, מקצוע מוגבר ומקצוע של "תרבות עולם". חלק מן המקצועות עונים על כל הקריטריונים בו-זמנית.

באגף האקסטרני ניתן להרחיב את המקצועות הבאים:

 

המקצוע

מספר יחידות

חובה

בחירה

מוגבר

תרבות

עולם

תנ"ך כללי

5

*

*

*

*

ספרות

5

*

*

*

*

היסטוריה

5

*

*

*

*

מתמטיקה

5

*

 

*

 

מתמטיקה

5

*

*

*

*

אנגלית

4

*

 

 

 

אנגלית

5

*

 

 

 

שפה זרה שנייה

4,5

*

 

 

 

אמנות

3

 

*

 

*

ביולוגיה

3

 

*

 

*

גיאוגרפיה

3

 

*

 

*

גיאוגרפיה

5

 

*

*

*

כימיה

3

 

*

 

*

כימיה

5

 

*

*

*

פיזיקה

3

 

*

 

*

פיזיקה

5

 

*

*

*

מדעה החברה

3

 

*

 

*

מדעי החברה

5

 

*

*

*

מדעי המחשב

3

 

*

 

*

מדעי המחשב

5

 

*

*

*

 

 חישוב ממוצע של ציוני הבגרות

חישוב הממוצע של הבגרויות הוא שקלול של כל ציוני תעודת הבגרות בכל הנושאים שנלמדו לפי מספר היחידות בכל נושא. בעזרת חישוב ממוצע הבגרויות ניתן לראות את סיכויי הקבלה של המתמודד לחוגים בהם הוא מתעניין, במגוון מוסדות אקדמאים. לחישוב הממוצע חשיבות רבה, מכיוון שבמידה ואי-אפשר להתקבל עם הציונים של התעודה הקיימת, יש הזדמנות לשפר את ציוני בחינת הבגרות בתעודה לפני ההרשמה ללימודים וכך להגדיל את סיכוייכם להתקבל.

 

הנחיות לחישוב ציון בגרות משוקלל וציון משולב

להלן הנחיות לחישוב ציון בגרות משוקלל:

1. ציון הבגרות המשוקלל מבוסס על ציונים ומספר יחידות הלימוד במקצועות האלה:
א. תנ"ך

ב. אזרחות 
ג. אנגלית 
ד. מתמטיקה 60 ומעלה.
ה. הבעה עברית
ו. היסטוריה (כולל תולדות עם ישראל)
ז. מקצועות נוספים שאינם ברשימה זו, שנלמדו בהיקף של 4 יח"ל לפחות וציונם 60 ומעלה, ומוסיפים לממוצע.

 

2.  חישוב ציון

א. אם הציון במקצועות מתמטיקה ואנגלית הוא 60 או יותר, יש להוסיף נקודות לציון:
4 יח"ל- יש להוסיף 12.5 נקודות
5 יח"ל- יש להוסיף 25 נקודות.

ב. אם הציון במקצועות אחרים הוא 60 או יותר, יש להוסיף נקודות לציון:
4 יח"ל- יש להוסיף 10 נקודות
5 יח"ל- יש להוסיף 20 נקודות.

ג.ממוצע ציון הבגרות המשוקלל שווה לסכום הכפולות של ציוני הבגרות המשוקללים במספר יחידות הלימוד, מחולק בסך כל יחידות הלימוד.

 

דוגמה לחישוב ציון בגרות משוקלל:

ציוני בגרות

יח"ל

ציון

תנ"ך*

2

70

ספרות**

5

88

צרפתית**

5

81

היסטוריה*

2

68

עברית*

2

85

 אנגלית**

 5

75

 מתמטיקה*

 3

 97

 אזרחות*

1

 65

* ציוני חובה שנלקחו בחשבון
** יש להוסיף נקודות לפי סעיף 2 ב'
3. כיצד לחשב את ציון הבגרות המשוקלל?
א. יש להוסיף לציון בספרות 20 נקודות לפי סעיף 2 ב'

ב. יש להוסיף לציון באנגלית 25 נקודות לפי סעיף 2 א'

ג. יש להכפיל כל ציון במספר יחידות הלימוד של המקצוע ולסכם את הכפולות הנ"ל.

ד. יש לחלק את הסכום בסך כל יחידות הלימוד שנלקחו בחשבון.

 

70 *2 + 108*5 + 101*5 + 68*2 + 85*2 + 100*5 + 97*3 + 65*1  =
2+5+5+2+2+5+3+1

 

140 + 540 + 505 + 136 + 170 + 500 + 291 + 65 =

25

2347 = 93.88

25                                                         

לפי דוגמה זו ציון הבגרות המשוקלל הוא 93.88

מה המשמעות לגבי תנאי הקבלה לאוניברסיטאות ולמכללות?

כל אוניברסיטה מגדירה לעצמה חתך קבלה מינימאלי עבור כל חוג או תחום לימוד מסוים. חתך קבלה מינימאלי הוא למעשה תנאי קבלה מינימאלי שבמידה והנרשם עובר אותו, הוא יתקבל ללימודים ללא תלות במכסה שנקבעה לאותו חוג או תחום לימודים. חתך הקבלה משתנה מחוג לחוג, מאוניברסיטה לאוניברסיטה, ומשנה לשנה. החתך נקבע בהתאם ליחס בין מספר המועמדים ללימודים באותה שנה לאותו תחום לימודים, לבין מספר המקומות באותו חוג. ככל שנרשמו יותר מועמדים ללימוד בחוג מסוים, וככל שמספר המועמדים שיתקבלו קטן יותר, כך יעלה חתך הקבלה המינימאלי.

הקריטריון הראשון הוא תעודת בגרות מלאה. לא ניתן להתקבל כיום ללימודים (למעט מקרים חריגים) ללא תעודת בגרות מלאה הכוללת את כל מקצועות החובה (בין היתר מתמטיקה, אנגלית, אזרחות, ספרות, תנ"ך, מקצוע מוגבר ועוד).

 

ישנם תחומים בהם יש צורך בציונים גבוהים במקצועות ספציפיים (למשל: מתמטיקה בתחום המחשבים, פיזיקה בתחומי מדעים מסוימים ועוד). רצוי מאוד שממוצע הבגרות המשוקלל (כולל הבונוסים) יהיה כמה שיותר גבוה כמובן.

רוב האוניברסיטאות עורכות ממוצע בין הציון הפסיכומטרי לממוצע הבגרות, ועל סמך ממוצע זה (הנקרא בחלק ממוסדות הלימוד "ציון התאמה"), מתקבלת ההחלטה אם לקבל אתכם.

 

ברוב המכללות הקריטריונים זהים לאלו של האוניברסיטאות אך חתכי הקבלה הם נמוכים יותר. גם במכללות יש צורך בהצגת ציוני תעודת הבגרות (יש צורך כמובן בתעודת בגרות מלאה למעט מקרים נדירים) וכן בציון של הבחינה הפסיכומטרית.

 

אין כל ספק כי תנאי הקבלה לתארים ראשונים ושניים במכללות בישראל הם עדיין קלים יותר מאשר תנאי הקבלה לאותם התארים באוניברסיטאות. כל מי שרוצה ללמוד לתואר ראשון או שני בישראל, יכול להירשם למכללה או לאוניברסיטה.

יש מכללות למשפטים, מכללות להנדסה, מכללות לעיצוב, מכללות בהן ניתן ללמוד מנהל עסקים, פסיכולוגיה ועוד. חלק מהמכללות הן פרטיות לגמרי ועולות עשרות אלפי שקלים בשנה, וחלקן מתוקצבות על ידי המדינה (ואז גם שכר הלימוד הוא אוניברסיטאי.)

 

אך בניגוד לאוניברסיטאות, תנאי הקבלה בחלק מהמכללות הם גמישים יותר. יש מכללות בהן אין צורך בציון פסיכומטרי, ויש מכללות בהן ניתן להתקבל על סמך ציון פסיכומטרי גבוה במיוחד (למשל מעל 700) וללא ציוני הבגרות.

 

 

מה ניתן ללמוד במרכז לימודי יהבים?

במרכז לימודי יהבים ניתן להשלים ולשפר את כל מקצועות החובה (אזרחות, תנ"ך, היסטוריה, עברית וספרות), מתמטיקה ואנגלית (3-5 יחידות לימוד) ומקצועות מורחבים שמהווים גם מקצועות בחירה ותרבות עולם בגיאוגרפיה, מדעי החברה, וגם מדעי המחשב (אם יש מספר מינימאלי של נרשמים).

לתלמידים הנרשמים יינתן ייעוץ אישי מה כדאי לשפר במידה וכבר קיימים ציוני בגרות, בהתאם ללימודים הגבוהים המבוקשים.