בית ספר אקסטרני

השלמת בגרויות

בית ספר אקסטרני השלמת בגרויות השלמת בגרויות והגמישות הלימודית של יהבים ביהבים אנחנו מאפשרים את מלוא הגמישות – מקיימים פגישת

שיפור בגרויות

בית ספר אקסטרני שיפור בגרויות לקראת לימודים אקדמאיים שיפור בגרויות במרכז יהבים מרכז יהבים פועל בשעות הבוקר והערב, ומציע קורסים